Menunda kehamilan dalam Islam

menunda kehamilan dalam islam

“Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi (kemaslahatan/kebaikan) hidup bagimu.”(Qs. al-Anfaal: 24). (Lihat “Tafsir Ibnu Katsir”, 4/34)

Inpirasi Apa yang Kau dapat Kak? Ada Pertanyaan?