konsep pendidikan islam

pentingnya pendidikan anak usia dini

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ‘Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezhaliman yang besar.” (Qs. Luqman: 13)

Inpirasi Apa yang Kau dapat Kak? Ada Pertanyaan?