larangan pacaran dalam islam

larangan pacaran dalam islam

Kalau sekiranya para pemudi tersebut menjaga kehormatan dan kesucian mereka, niscaya akan sedikit keburukan, dan yang nampak adalah kehormatan dan kesucian.

Sehingga tidak diragukan lagi, hubungan yang terus dilakukan, baik melalui telepon atau internet maupun dengan bertemu langsung, semuanya dikelilingi dengan bahaya dan dosa.

Leave a Reply