Tag: menunda kehamilan dalam islam

  • Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam, Dilarang atau Boleh Nih?

    Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam, Dilarang atau Boleh Nih?

    Walimah.Info – Kali ini kita akan belajar Menunda kehamilan dalam Islam Keluarga Berencana KB Menurut Islam  yang islami. Ya, Semua orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian wajib meyakini bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah ta’ala untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup Manusia. Karena Allah ta’ala mensyariatkan agama-Nya dengan ilmu-Nya yang maha tinggi dan hikmah-Nya yang maha sempurna, maka…